"Alles wat je aandacht geeft groeit..."

Therapoot staat voor laagdrempelige en vakkundige hulpverlening gebaseerd op vertrouwen. Hieronder vindt u ons aanbod.

Individuele begeleiding en behandeling


Therapoot biedt begeleiding, behandeling en therapie aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Dit kunnen jeugdigen zijn met een ontwikkelingsstoornis, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, traumagerelateerde klachten, moeilijkheden in de hechting en bijvoorbeeld leerpoblemen. De hulpvragen zijn zeer divers. Binnen ons team hebben wij verschillende expertises. Zo kan er gewerkt worden met de inzet van een hond (zie hieronder: Animal Asssited Therapy), maar wordt er ook op creatieve en sportieve manier gewerkt met de reguliere methodieken.


Voor ons is het vooral belangrijk dat de jeugdige zich prettig voelt en zullen we samen kijken dat we de hulpverlening laten aansluiten bij de jeugdige. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook het systeem (zoals ouders, school of andere hulpverlening) mee te nemen in het proces, zodat de jeugdige zich optimaal kan ontwikkelen.

Animal Assisted Therapy


Therapoot biedt Animal Assisted Therapy.
Dit houdt in dat, tijdens de begeleiding of behandeling, een therapiehond ter ondersteuning ingezet wordt. Deze methodiek wordt alleen uitgevoerd door professionals die daarvoor een extra opleiding hebben gevolgd en samen met hun hond gecertificeerd zijn. Er is tegenwoordig meer aandacht voor de voordelen van het gebruik van dieren binnen de hulpverlening. Enkele manieren waarop de therapiehond een positieve bijdrage levert aan de behandeling:

- Het werken met een dier brengt in de eerste plaats plezier!

- Daarnaast motiveert het de jeugdige om zich in te zetten.

- Het dier kan bepaalde zaken duidelijk maken zonder hier woorden aan te verbinden (welke vaak afwijzend kunnen overkomen).

- Het dier biedt steun wanneer moeilijke onderwerpen besproken worden.

- Door het leren middels ervaring zien we dat de aangeleerde vaardigheden beter onthouden worden en sneller worden toegepast in andere situaties.


Diagnostiek


Bij Therapoot kunt u terecht voor intelligentieonderzoek. Therapoot meet de intelligentie met de WISC-V, de meest gebruikte intelligentietest. De test is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar oud. Daarnaast heeft Therapoot de WAIS-IV-NL voor jongeren vanaf 17 jaar oud.

Het IQ-onderzoek bestaat uit:

  • intakegesprek (ter kennismaking en om de jeugdige voor te bereiden op de test).
  • de afname (de afname duurt ongeveer 2 uur).
  • eindgesprek (de resultaten worden met u besproken en u krijgt een psychodiagnostisch verslag).

Overige:

Daarnaast kan Therapoot vragenlijsten afnemen of observaties uitvoeren die het probleemgedrag in kaart brengen. Voor meer informatie vraag ik u contact op te nemen.


unsplash