top of page

Alles wat je aandacht geeft groeit...

Onze visie

De relatie met het kind/de jeugdige:

Persoonlijk vind ik de relatie met het kind/de jongere het belangrijkste. Dit is de voorwaarde om een goede therapie, training of begeleiding te geven. In mijn derde jaar op de universiteit heb ik gekozen voor de cursus EBL (Emerging Body Language). Deze, relatief nieuwe, methodiek stelt dat de relatie tussen cliënt en therapeut de basis vormt. Er wordt dan ook tijd genomen voor het creëren van een goede en veilige relatie. Omdat ik deze methodiek veel toepas binnen mijn werk heb ik ervoor gekozen om in 2015 de cursus EBL voor professionals te volgen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Deze cursus heb ik met succes afgerond.


Leren door ervaring:

Taal is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. De meeste trainingen en therapieën zijn dan ook verbaal gericht. Zo wordt bij, bijvoorbeeld, cognitieve gedragstherapie veel gebruik gemaakt van het verbaliseren van gedachten en gevoelens. Sommige kinderen hebben moeite met het begrijpen en internaliseren (het zich eigen maken) van taal. Denk aan kinderen met een discrepant IQ-profiel (wanneer het verbale IQ lager is dan het performale IQ) of aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Voor deze kinderen is leren door ervaren veel efficiënter. Door te doen ervaart het kind wat er niet zo goed gaat en hoe het beter kan. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe gedrag makkelijker te internaliseren is, wat inhoudt dat het kind dit sneller zal toepassen in de praktijk. Ik vind dat leren door ervaren erg belangrijk is. In het kader van leren door ervaring is het gebruik van een hond tijdens de therapie of training een grote aanwinst. Honden zijn in staat het gedrag van kinderen te spiegelen. Dit geeft hen, op een veilige en niet verbale manier, inzicht in hun gedrag en de gevolgen van dit gedrag op anderen.


Het werken met de therapiehond:

Tot slot ben ik van mening dat het gebruik van een therapiehond tijdens de therapie, training of begeleiding een toegevoegde waarde heeft. Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich prettig voelen en plezier beleven. Moeilijke onderwerpen worden makkelijker besproken omdat dieren niet veroordelen (zoals wij mensen maar al te vaak doen). Daarnaast kan een therapiehond goed laten zien hoe het gedrag van het kind of de jongere overkomt op anderen. Nieuw gedrag wordt vervolgens sneller aangeleerd omdat het kind of de jongere direct ziet welke (positieve) gevolgen dit gedrag heeft.

bottom of page