top of page

Weten wat moeilijk is en waar je kracht ligt...

Diagnostiek

Intelligentieonderzoek:

Bij Therapoot kunt u terecht voor intelligentieonderzoek. Therapoot meet de intelligentie met de WISC-V, de meest gebruikte intelligentietest. De test is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar oud. Daarnaast heeft Therapoot de WAIS-IV-NL voor jongeren vanaf 17 jaar oud. En... geen lange wachtlijst!

Het IQ-onderzoek bestaat uit:

  • intakegesprek (ter kennismaking en om het kind voor te bereiden op de test).
  • de afname (de afname duurt ongeveer 2 uur).
  • eindgesprek (de resultaten worden met u besproken en u krijgt een psychodiagnostisch verslag).

Overige:

Daarnaast kan Therapoot vragenlijsten afnemen die het probleemgedrag in kaart brengen en observaties uitvoeren. Voor meer informatie vraag ik u contact op te nemen.


Kosten:

Therapoot heeft een contract met een groot deel van de gemeenten van Zuid-Limburg waardoor onderzoek vanuit de Jeugdwet bekostigd kan worden.

bottom of page