Therapoot

Behandeling, therapie en training met de hond
als co-therapeut!

Bij Therapoot kunt u ook terecht voor diagnostiek.

Intelligentieonderzoek:
Bij Therapoot kunt u terecht voor intelligentieonderzoek. Therapoot meet de intelligentie met de WISC-V, de meest gebruikte intelligentietest. De test is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar oud. Daarnaast heeft Therapoot de WAIS-IV-NL voor jongeren vanaf 17 jaar oud. En... geen lange wachtlijst!
Het IQ-onderzoek bestaat uit:
  • intakegesprek (ter kennismaking en om het kind voor te bereiden op de test).
  • de afname (de afname duurt ongeveer 2 uur).
  • eindgesprek (de resultaten worden met u besproken en u krijgt een psychodiagnostisch verslag).

Overige:
Daarnaast kan Therapoot vragenlijsten afnemen die het probleemgedrag in kaart brengen. Voor meer informatie vraag ik u contact op te nemen.

Kosten:
Therapoot heeft een contract met een groot deel van de gemeenten van Zuid-Limburg waardoor onderzoek vanuit de Jeugdwet bekostigd kan worden.