Therapoot

Behandeling, therapie en training met de hond
als co-therapeut!

Bij Therapoot kunt u terecht voor behandeling.

Therapoot biedt behandeling en therapie aan kinderen en jongeren (leeftijd 4 t/m 23 jaar). Dit kunnen kinderen en jongeren zijn met... 


- een ontwikkelingsstoornis (denk aan autisme en ADHD),

- sociaal-emotionele problemen (denk aan laag zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid en moeite met contact maken),

- gedragsproblemen (denk aan agressie, opstandig gedrag of risicogedrag) of,

- leerproblemen (denk aan dyslexie, werkhouding en plannen).


Daarnaast hebben wij veel ervaring met problemen in de hechtingsontwikkeling, zorgmijdende jeugdigen en traumaverwerking.


In sommige gevallen is het prettig om te werken met de inzet van een therapiehond. Hiervoor verwijzen wij u naar het kopje "AAT".