top of page

Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd...

Individuele behandeling

Therapoot biedt behandeling en therapie aan kinderen en jongeren (leeftijd 4 t/m 23 jaar).

Dit kunnen kinderen en jongeren zijn met...

… een ontwikkelingsstoornis (denk aan autisme en ADHD),

… sociaal-emotionele problemen (denk aan laag zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid en moeite met contact maken),

… gedragsproblemen (denk aan agressie, opstandig gedrag of risicogedrag) of,

… leerproblemen (denk aan dyslexie, werkhouding en plannen).


In sommige gevallen is het prettig om te werken met de inzet van een therapiehond. Hiervoor verwijs ik u naar het kopje "AAT".

Wij vinden het belangrijk om ook het systeem (zoals ouders en school) mee te nemen in dit proces zodat de jeugdige zich optimaal kan ontwikkelen.

bottom of page